Rozliczenia kierowców

Oferujemy pełny zakres usług z zakresu rozliczania kierowców, który potrafimy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Dostosowanie w prawidłowy sposób stawek wynagrodzeń za wykonanie zadań transportowych sprawia, że firma ponosi realne koszty związane ze służbowym wyjazdem pracownika, z uwzględnieniem jej sytuacji finansowej oraz uzgodnień zawartych między kierowcą a właścicielem. Poprawne rozliczanie wynagrodzenia za podróż służbową daje możliwość ograniczenia dopłat do płac minimalnych, które obowiązują w krajach UE. Raport szczegółowego rozliczenia wyjazdu służbowego jest przygotowywany na podstawie zapisów na kartach kierowców, pamięci urządzeń rejestrujących, oraz system lokalizacji pojazdów GPS lub raportu przekroczenia granic.

ANALIZA NARUSZEŃ KIEROWCÓW

analizujemy czas pracy kierowców wskazując na naruszenia związane z przekroczeniami dopuszczalnych norm czasów prowadzenia, wymaganych odpoczynków lub przerw, wskazując sposoby uniknięcia kar.

SZKOLENIE KIEROWCÓW

równolegle ze sporządzanymi raportami dotyczącymi naruszeń kierowców przeprowadzamy szkolenia z zakresu pozwalające na eliminacje pojawiających się naruszeń.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

sporządzamy czytelną ewidencję czasu pracy kierowców, uwzględniającą wszystkie składniki wynagrodzenia (godziny nadliczbowe, nocne, dyżury wraz z wyliczonymi składnikami wynagrodzenia, Przygotowujemy gotowe wnioski urlopowe oraz wnioski o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny.

ROZLICZENIA PŁACY MINIMALNEJ

przygotowujemy całościowe rozliczenia płac minimalnych we wszystkich krajach UE. Wprowadzone przez nas procedury pozwalają minimalizować ryzyko wysokich dopłat gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo podczas kontroli.

WSPARCIE PRAWNO–MERYTORYCZNE

otrzymują państwo możliwość uzyskania informacji w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego.


Rozliczenia kierowców
OSZ „ŻAKMOT” zlokalizowany jest w Kutnie – zapraszamy do nas klientów z pobliskich miejscowości: Koło, Łowicz, Łódź, Ozorków, Płock, Zgierz i okolic.