Szkolenie okresowe kierowców (przewóz rzeczy lub osób)

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla kandydatów lub kierowców zawodowych zamierzających wykonywać przewóz drogowy (uzyskanie kodu 95 w prawie jazdy).

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które:

  • uzyskały prawo jazdy przed:
    – 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
    – 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
  • posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.
  • przebywają na terytorium Polski, przynajmniej przez okres 185 dni w roku, ze względu na powiązania osobiste lub zawodowe, studiująca, po przedstawieniu stosownego dokumentu poświadczającego odbywanie nauki w szkole wyższej. Szkolenie okresowe, mogą również odbywać osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale zatrudnione przez podmiot gospodarczy, którego siedziba usytuowana jest na terenie Polski.

 

Zakres szkolenia okresowego dla kierowców

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po maksymalnie 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Forma prowadzonych zajęć:

W Naszej ofercie znajdziesz szkolenie okresowe w formie wykładów oraz specjalnie dla osób zapracowanych stworzyliśmy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. Nr 235, poz. 1701)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062351701/T/D20061701L.pdf

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Żakmot”
ul. Sklęczkowska 16D
99-300 Kutno

UWAGA !!!

Kierowca najpierw odbywa szkolenie okresowe, później zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego. Następnie otrzymuje wpis do prawa jazdy. Prosimy nie wykonywać badań lekarskich i psychologicznych przed ukończeniem szkolenia okresowego

Dla osób zainteresowanych organizujemy badania lekarskie i psychologiczne do wymiany prawo jazdy po szkoleniu.

Wymiana prawa jazdy następuje na podstawie złożenia kopii dokumentów (oryginały do wglądu):

  • świadectwa kwalifikacji zawodowej
  • orzeczenia psychologicznego
  • orzeczenia lekarskiego złożonych w wydziale komunikacji odpowiednim na miejsce zamieszkania

Wniosek o wymianę prawa jazdy:

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Wniosek+o+wydanie+prawa+jazdy2016/12d9720a-9600-43c1-a49c-f54728684dcc

https://info-car.pl/new/assets/wnioski/Karta_kierowcy_wniosek.pdf

 


Szkolenie okresowe kierowców (kurs przewóz rzeczy lub osób).
OSZ „ŻAKMOT” zlokalizowany jest w Kutnie – zapraszamy do nas klientów z pobliskich miejscowości: Koło, Łowicz, Łódź, Ozorków, Płock, Zgierz i okolic.