Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej i wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Do odbycia kwalifikacji są zobowiązani kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kategorii C1, C po 10 września 2009 roku
 • kategorii D1, D po 10 września 2008 roku

 

Zakres kursów:

1. Kwalifikacja wstępna dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E:

 • 280 godzin (260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych)
 • dla osób które nie ukończyły 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D)
 • egzamin 30 pytań (20 w części podstawowej/minimum 16 prawidłowych odpowiedzi; 10 w części specjalistycznej/minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E:

 • 140 godzin (130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych)
 • dla osób po 21 roku życia (kat. C) lub po 23 roku życia (kat. D)
 • egzamin 30 pytań (20 w części podstawowej/minimum 16 prawidłowych odpowiedzi; 10 w części specjalistycznej/minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E

 • 70 godzin (65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych)
 • Dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii i nie ukończyły 21 lat w przypadku kategorii C lub 23 lata w przypadku kategorii D.
 • egzamin 10 pytań (minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E

 • 35 godzin (32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych)
 • Dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii i ukończyły 21 lat w przypadku kategorii C lub 23 lata w przypadku kategorii D
 • egzamin 10 pytań (minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

 

Forma prowadzonych zajęć:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej oraz w postaci ćwiczeń między innymi na symulatorze tachografów cyfrowych. Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych przeprowadzane na symulatorach samochodów ciężarowych Scania i Man w Piastowie 

Materiały szkoleniowe

Kursanci uczestniczący w kursach w naszym ośrodku otrzymują następujące materiały edukacyjne:

 • podręcznik
 • dostęp do testów w formie on-line lub w formie papierowej

 

Egzamin państwowy po ww. kursach

Ukończenie każdego z wyżej wymienionych kursów pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda Łódzki.

Testy na egzaminie kwalifikacyjnym są w języku polskim lub języku rosyjskim.

Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Żakmot”
Ul. Sklęczkowska 16D, 99-300 Kutno

UWAGA !!!

Kierowca chcący wziąć udział w kursie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej najpierw zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego, następnie może zapisać się na kurs.

Dla osób zainteresowanych organizujemy badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do uzyskania profilu kierowcy i do podjęcia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym.


Kwalifikacja wstępna
OSZ „ŻAKMOT” zlokalizowany jest w Kutnie – zapraszamy do nas klientów z pobliskich miejscowości: Koło, Łowicz, Łódź, Ozorków, Płock, Zgierz i okolic.