Wózki widłowe

Zapraszamy na szkolenie operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem UDT. Organizujemy zajęcia dla osób prywatnych i dla firm. Zajęcia praktyczne prowadzimy niezależnie od warunków atmosferycznych na naszej hali szkoleniowej lub na terenie placu manewrowego naszej firmy. Teoria odbywa się w przestronnych salach wykładowych.

Samo ukończenie kursu na wózki widłowe nie jest jeszcze podstawą do uzyskania uprawnień na wózki widłowe. Zdobycie stosownych uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Dozoru Technicznego (UDT, TDT, WDT)

Przygotowujemy do zdobycia uprawnień:

  • wózki jezdniowe unoszące (paleciaki ręczne i elektryczne)
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • wózki z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. To szkolenie uprawnia również do obsługi wózków wymienionych powyżej.

Ponadto przeprowadzimy szkolenia z bezpiecznej wymiany i eksploatacji butli gazowej LPG, zorganizujemy i załatwimy wszelkie formalności związane z egzaminem UDT,

Po ukończeniu szkoleniu kursant otrzymuje
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez nasz ośrodek szkoleniowy z określonym programem ramowym ukończonego szkolenia, natomiast po zdanym egzaminie zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi wózków widłowych z określonym zakresem uprawnień,


Kursy na wózki widłowe, kursy operatorów wózków widłowych
OSZ „ŻAKMOT” zlokalizowany jest w Kutnie – zapraszamy do nas klientów z pobliskich miejscowości: Koło, Łowicz, Łódź, Ozorków, Płock, Zgierz i okolic.