Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Żakmot"

Szkolenia ADR i DGSA, kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, BHP, badania psychologiczne

Kurs kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej i wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Do odbycia kwalifikacji są zobowiązani kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kategorii C1, C po 10 września 2009 roku
 • kategorii D1, D po 10 września 2008 roku

 

Zakres  kursów:

 1. Kwalifikacja wstępna dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E:
 • 280 godzin (260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych)
 • dla osób które nie ukończyły 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D)
 • egzamin 30 pytań (20 w części podstawowej/minimum 16 prawidłowych odpowiedzi; 10 w części specjalistycznej/minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)
 1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E:
 • 140 godzin (130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych)
 • dla osób po 21 roku życia (kat. C) lub po 23 roku życia (kat. D)
 • egzamin 30 pytań (20 w części podstawowej/minimum 16 prawidłowych odpowiedzi; 10 w części specjalistycznej/minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)
 1. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kategorii C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E
 • 70 godzin (65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych)
 • Dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii i nie ukończyły 21 lat w przypadku kategorii C lub 23 lata w przypadku kategorii D.
 • egzamin 10 pytań (minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

 

 1. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E
 • 35 godzin (32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych)
 • Dla osób, które posiadają już kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii i ukończyły 21 lat w przypadku kategorii C lub 23 lata w przypadku kategorii D
 • egzamin 10 pytań (minimum 5 prawidłowych odpowiedzi)

 

Forma prowadzonych zajęć:

Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie e-learningowej oraz w postaci ćwiczeń między innymi na symulatorze tachografów cyfrowych. Zajęcia praktyczne to jazdy w warunkach specjalnych i warunkach drogowych na terenie Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy „Delta” s,c.   (zdjęcia)                                http://www.odtj.opole.pl 

 

Materiały szkoleniowe

Kursanci uczestniczący w kursach w naszym ośrodku otrzymują następujące materiały edukacyjne:

 • podręcznik
 • dostęp do testów w formie on-line lub w formie papierowej

 

Egzamin państwowy po ww. kursach

Ukończenie każdego z wyżej wymienionych kursów pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda Łódzki.

Testy na egzaminie kwalifikacyjnym są w języku polskim lub języku rosyjskim.

Miejsce szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Żakmot”

Ul. Warszawskie Przedmieście 31, 99-300 Kutno 

 

UWAGA !!!

Kierowca chcący wziąć udział w kursie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej najpierw zobowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego, następnie może zapisać się na kurs.

Dla osób zainteresowanych organizujemy badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do uzyskania profilu kierowcy i do podjęcia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym.

Zajęcia praktyczne

prowadzone w ramach wstępnej kwalifikacji

Polub nas lub dołącz:

"ŻAKMOT" - OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH (KURSY ADR, SZKOLENIA DLA TRANSPORTU)

ul. Warszawskie Przedmieście 31,

99-300 Kutno, woj. łódzkie

Wyślij wiadomość za pomocą formularza w dziale KONTAKT

+48 501 898 224 lub +48 503 164 177